Smart – stik

Prijazno staranje doma v svojem stanovanju pod nadzorom!

Družbene tendence in tudi želja večine starostnikov je, da čim dlje bivajo v domačem okolju, v krogu svojih sorodnikov. Vendar pa so razširjene družine danes že redkost. Prevladujoča oblika današnjega družinskega bivanja je namreč dvogeneracijska, vedno več pa je tudi enodružinskih družin in individualnih gospodinjstev. Zaradi vse večjih stroškov povezanih s staranjem, smo z našim sistemom SMART-STIK in spremljujočimi primernimi ukrepi omogočili starostnikom, da čim dlje ostajajo v okrilju doma.

ponujamo vam dva paketa smart- stik.

  • Paket standard: Paket standard je namenjen za nadzor varovanca brez večjih zdravstvenih težav ali kroničnih obolenj. Mesečna naročnina znaša 29,90 €/ mesec
  •  Paket nadstandard: Paket nadstandard je namenjen za nadzor varovanca, ki potrebuje  redne dnevne aktivnosti ob določenih urah (demenca, v času omejene gibljivosti, kronične bolezni, diete…). Za aktivnosti varovanca poskrbimo mi in ga pokličemo preko  SMARTCOM komunikatorja in ga opomnimo na njegove dnevne aktivnosti. Mesečna naročnina znaša 49,90 €/ mesec

Cena namestitve naprave v stanovanje in zagon sistema znaša 670,00€ z DDV ( lahko se odločite za plačilo na 24 obrokov 33,20 €/ mesec).

Nameščena oprema ne predstavlja nikakršnega posega v navade uporabnika. Ni nadzorovanja preko kamere in ohranja intimo varovanca. Povezava poteka preko mobilnega omrežja.  S pomočjo mobilne aplikacije lahko v realnem času spremljate ključne aktivnosti. Sistem omogoča zaznavanje odstopanj od normalnih aktivnosti in vedenja.

Za več informacij o napravi pa se obrnite na naš e-poštni naslov ali pa nas pokljičite po telefonu.

Tel.: 041/690-226

01/432-72-82

E-pošta: valor.doo@gmail.com

Naprava SMART-STIK

Naprava SMART-STIK

Energetska izkaznica

Nudimo ugodno izdelavo energetske izkaznice za večstanovanjske objekte.

Z novim letom bo energetska izkaznica obvezna za vsakogar, ki bo prodajal ali oddajal stanovanje za več kot eno leto!

Kogeneracija – zemeljski plin

Kogeneracija ali soproizvodnja toplotne in električne energije (SPTE) na zemeljski plin je sočasno pretvarjanje energije goriva v toplotno in električno energijo. S kogeneracijo na zemeljski plin pri porabi primarne energije prihranimo do 40 odstotkov, hkrati pa lahko zmanjšamo stroške energetske oskrbe. Sisteme SPTE v Sloveniji že uporabljajo v večstanovanjskih objektih, nakupovalnih središčih, hotelih, domovih za starejše, dijaških in študentskih domovih, individualnih hišah ter poslovnih in industrijskih objektih. Lastnikom objektov sistemi SPTE zagotavljajo električno in toplotno energijo po konkurenčni ceni.

Kot pri proizvodnji električne energije tudi pri SPTE električni generator poganja mehanska energija vrtečih se delov motorjev oziroma turbin. Pri pretvorbi notranje energije zemeljskega plina v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote. Ključna značilnost SPTE je, da lahko to toploto koristno uporabimo za ogrevanje prostorov ali vode. Ker toplotna in električna energija nastaneta tam, kjer se uporabita, ni izgub pri njuni distribuciji.(http://www.zemeljski-plin.si/kogeneracija/)

 

Sončne celice

Vse več stanovanjskih objektov se je odločilo za investicijo v sončne celice…

Sončna celica (tudi fotovoltaična celica) je naprava, ki sončne fotone (sončno energijo) s pomočjo elektronov pretvori v elektriko. Ena celica je zgrajena iz vseh tankih plasti P in N-tipa (dveh osnovnih tipov polprevodnikov – N in P). N-tip dobijo tako, da v čisti silicijev kristal dodajo primesi (1:106) 5-valenčnih elementov (As, P ali Sb), P-tip pa tako, da dodajo primesi 3-valenčnih elementov (najpogosteje indija). Ena od teh plasti, običajno N, je debela okolruga pa le nekaj mm. Ob stiku obeh plasti nastane tako imenovana potencialna bariera.

Ko se odločamo za nakup sončne celice ali postavitev sončne elektrarne, moramo preveriti kakšno je sončno obsevanje na področju kjer naj bi sončne celice stale. Slovenija je na splošno dobro obsijana s soncem, zato so tudi pogoji za postavitev sončnih elektrarn in celic ustrezni. Znano je da je sončno obsevanje in možen potencial za izkoriščanje le tega v Sloveniji 300-krat večji kot poraba električne energije.

Različna področja Slovenije pa so različno obsijana s soncem. Spomladi so s soncem najbolj obsijana mesta in kraji na primorskem, Pomurju in v Halozah, in sicer več kot 560 ur. Ostali kraji pa v tem času prejmejo nekje okrog 500 ur sončnega sevanja, z izjemo višjih gorskih predelov, ki prejmemo okrog 400 ur sončne svetlobe.

Med poletnim časom se sončno obsevanje in količina sonca med slovenskimi kraji spremeni, in sicer bolj gorat predel prejme od 600 do 700 ur sončnega obsevanja, obalni predel pa 860 ur. Notranjska je s soncem obsijana med 740 in 780 urami, Prekmurje, Bela Krajina in Krška kotlina pa med 780 in 820 urami.

V jeseni je sončno obsevanje nekoliko krajše v dolinah in kotlinah Osrednje Slovenije, in sicer okrog 350 do 400 ur.